LOADING
* Serving size: 150g edible flesh (approx. 2 kiwifruit)
* Serving size: 150g edible flesh (approx. 2 kiwifruit)

Bản quyền của ©2015 Zespri Group Limited Các điều kiện và điều khoản
©2015 Zespri Group Limited. All rights reserved. Terms & Conditions